|     |     |     |   -   |     |  

 

25.11.2012 2012 . , 1 749 ( 1 2011 409 ). , (44,5% ) , (17,6%).

1 2012 6,6 . 4930 2848 .

14,3 . ( 2011 10,6 . ).

2,6 . . ( 2011 2,7 . . ). 32 10 . "24"/baikal24.ru/

 


Email:  

Тел.: (495) 223-45-91

  |     |     |     |  

2005-2009