|     |     |     |   -   |     |  

12

 

 

02.06.2011 1 460 2 505,577 . . , , , , 1 190 81,5% 2 414,235 . (96,3 %). 270 (18,9%) , 91,342 . (3,7%).

601 3 80 . , 5 , . 208 426 , 140 . 831 308,6 . .

- , 270 (8% ). 16 .

143 , 12,9% . .

"24"/baikal24.ru/

 


Email:  

Тел.: (495) 223-45-91

  |     |     |     |  

2005-2009